پستان

این روش آرایشی محبوب طراحی شده است به شما سینه های کامل و شیک که طبیعت نمی کند.